Dark Foggy Street

Advertisements
Categories: Fog, My Photography, Ottawa | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Dark Foggy Street

  1. // அரசு மருத்துமனை முழுவதும் அனைவரிடமும் ஒரு சோகமும், àÃÂèிச்ச ®¯à®®à®±à¯à®±à®¤à¯à®¤à®©® Â¯ÂÃ Â®Â®Ã Â¯ÂˆÃ Â®Â¯Ã Â¯ÂÃ Â®Â®Ã Â¯Â காண முடிகிறது. ‘இலவசமாக கிடைக்கிறது, கிடைப்பதை நன்றியுணர்வுடன் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்’ என்ற எண்ணம்தான் இருக்கிறது. மருத்துவ வசதிகள் தமது அடிப்படை உரிமை அவற்றுக்காக போராட வேண்டும் என்ற எண்ணம் சுத்தமாக இல்லை. //உண்மை..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: